KVKK

Sayın İş Ortağımız,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07/04/2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hem KVKK ile uyumlu olmanız ve hem Alto Teknoloji Bilişim Çözümleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin de uyumlu olmasını birlikte sağlamamız için yeni sözleşme hükümlerini hatırlatmak isteriz. Bu tamamlayıcı hükümler tarafımıza ürün ve hizmetlerinizi sunduğunuz/tarafımızdan ürün ve hizmet aldığınız mevcut sözleşmeye (sözleşmelere) ek niteliğindedir. Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tarafımıza sunmaya ve bizden ürün ve hizmet almaya devam ederek bu hükümlerin mevcut sözleşmenize (sözleşmelerinize) eklendiğini kabul etmektesiniz. Lütfen bu yazının bir kopyasını kayıtlarınızda saklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum İçin Yeni Sözleşme Hükümleri

Siz ve/veya iştirakler ve holding şirketleri de dahil bağlı kuruluşlarınız (toplu olarak “siz” veya “tarafınız”), Alto Teknoloji Bilişim Çözümleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ( “Alto Teknoloji”, “biz”, “tarafımız” ve “bizim”)‘ne hizmet ve/veya ürün sunuyorsunuz ya da Alto Teknoloji’den ürün veya hizmet alıyorsunuz.

7 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygunluk sağlanması için aşağıda açıklanan hükümler tarafınız ile Alto Teknoloji arasında yürürlüğe girecektir. KVKK’nın ve tarafınızdan aldığımız/tarafınızca bizden alınan ürünlerin ve hizmetlerin bir parçası olarak veya bu ürünler ve hizmetler ile bağlantılı olarak işlenen tüm kişisel veriler (“Kişisel Veriler”) için geçerli olan benzeri diğer ulusal gizlilik mevzuatları (toplu olarak “Veri Koruma Mevzuatı”) hem tarafımızca hem de tarafınızca yerine getirilecektir. Kişisel Verilerimizi ürün ve hizmetlerin sunulması ve yönetilmesi ile ilgili olarak veya izin verildiği ölçüde ya da ilgili kanunlar uyarınca işleyebilirsiniz.

KVKK uyarınca muhatap, müşteri, tedarikçi, satıcı ve bunlardan herhangi birinin yöneticisi/temsilcisi/çalışanı sıfatıyla karşılıklı olarak birbirimiz ile paylaştığımız kişisel verilerimiz; veri
sorumlusu olarak belirlenen Alto Teknoloji ve sizin veri sorumlunuz tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ve bize ait kişisel veriler;

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
– Doğru ve gerektiğinde güncel
– Belirli, açık ve meşru amaçlar için
– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Alto Teknoloji’nin ve sizin satın alma/hizmet verme vs. iş ilişkileri ve faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca her iki tarafa ait kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Alto Teknoloji’nin ve sizin birlikte faaliyetlerinizin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere yerel mevzuata uygun olacak şekilde (iş ortağı, işbirliği yapılan kurum, banka, muhasebe, tedarikçi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Her iki tarafa ait kişisel veriler, taraflar arasında yapılan sözleşmeler, sözleşme görüşmeleri, dijital ve elektronik yazışmalar, posta/kargo vasıtasıyla temin edilen evraklar, vs. gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Alto Teknoloji’nin sizinle faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ve
– bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Alto Teknoloji’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla

Alto Teknoloji Bilişim Çözümleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adresi olan, Şair Eşref Bulv. No:6 D:208 Ragıp Şamlı İşmerkezi 35230 Çankaya İzmir Turkiye veya bilgi@alto.com.tr adresine elektronik posta ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Aynı şekilde KVKK ve sair mevzuat uyarınca, işbu metin çerçevesinde bizim de, tarafınıza nezdinizde mevcut kişisel verilerimiz için yukarıda sayılı tüm haklara sahip olduğumuzdan tarafınızca belirlenen veri sorumlunuza başvurabileceğimizi kabul etmektesiniz.

ALTO TEKNOLOJİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

KVKK Pdf  Döküman İndir

ALTO Teknoloji

Alto Teknoloji, 2003 senesinden beri İzmir merkezli olarak yurtiçi ve yurtdışında, Bilgi Teknolojileri sektöründe çözümler üreten, müşteri memnuniyeti konusunda öncü bir sistem entegrasyon firmasıdır.

Çözümlerimiz

 • Sunucu – Server Çözümleri
 • Sanallaştırma Çözümleri
 • Veri Yedekleme Çözümleri
 • Güvenlik Çözümleri
 • Aktif Cihazlar
 • Kablosuz Ağ Çözümleri
 • Veri Depolama (Storage)
 • İşletim Sistemleri Danışmanlığı
 • İş Devamlılığı ve Felaket Kurtarım
 • Network Tasarım, Kurulum, Danışmanlık

Bize Ulaşın

 • +90 (232) 483 05 02
 • +90 (232) 445 24 38
 • bilgi@alto.com.tr
 • Şair Eşref Bulvarı No: 6 /208 Ragıp Şamlı İşmerkezi 35230 Çankaya - İZMİR

Sosyal Medyada Takip Et!

E-Bültene Abone Ol!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

© Telif Hakkı – Alto Teknoloji Bilişim Çözümleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Localveri Kurumsal Web Tasarım

× Nasıl Yardımcı Olabilirim?